آموزش ایجاد Central Store برای Group Policy

یکی از مواردی که همیشه در زمینه Group Policy با آن مواجه هستیم، مبحث Policy Template ها و یکسان نبودن پالیسی ها در زمان اصلاح در ویندوزهای مختلف است. نکته ای که می بایستی مدنظر داشته باشید این است که Group Policy Management Editor در لحظه باز شدن ابتدا در پوشه SYSVOL دومین به دنبال فایل های admx است و در صورتی که موفق به این کار نشود، از مسیر لوکال خود در درایو ویندوز، فایل های admx را بارگذاری می نمایدو این موضوع سبب می شود که به عنوان مثال اگر از DC با سیستم عامل Server 2008R2 بخواهیم پالیسی جدید ایجاد کنیم، تنظیمات متفاوتی نسبت به زمانی که از یک ویندوز 10 این کار را انجام دهیم، مشاهده خواهیم کرد.
همچنین زمان هایی است که می خواهیم جهت مدیریت نرم افزارهای دیگر همانند Microsoft Office، فایل های admx دیگری به دومین اظافه نمائیم، چگونه این کار را انجام دهیم تا همه مدیران دومین به سهولت بتوانند به تنظیمات آن دسترسی داشته باشند؟ راهکار مایکروسافت برای این کار ایجاد Central Store جهت یکپارچه سازی پالیسی ها است. در ویدئوی زیر آموزش کوتاه و کاربردی در زمینه ایجاد Central Store قابل مشاهده است.