نصب کنسول ConfigMgr بر روی ویندوز 10

یکی از موارد موردنیاز پس از راه اندازی سرویس SCCM، استفاده مدیران مختلف سامانه از کنسول آن می باشد. در این ویدئو نحوه نصب کنسول ConfigMgr یا همان SCCM که در حال حاضر MECM نامیده می شود، بررسی خواهد شد.