بسته نصبی dotNet Framework برای ConfigMgr

یکی از کتابخانه های معمول و موردنیاز بر روی ویندوز، dotNet Framework می باشد که در طول زمان نسخه های مختلفی از آن ارائه شده است. آخرین نسخه آن 4.8 می باشد که کلیه نسخه های پیشین از 4.5 به بعد را درون خود دارد. در راستای سهولت نصب توسط ConfigMgr، بسته نصبی آن جهت دانلود تهیه و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

لطفا موارد ذیل را پیش از دانلود و استفاده از بسته نصبی مدنظر داشته باشید:

  • جهت استفاده از بسته های نصبی قرارگرفته جهت دانلود، حتما آموزش نحوه وارد نمودن نرم افزار به کنسول SCCM را مشاهده نمائید.
  • پس از دانلود حتما Digital Signature آن را بررسی نمائید تا توسط Hamid Reza Abyari امضای دیجیتال شده باشد.
  • قبل از اعمال نرم افزار به حجم زیادی از سیستم ها، بر روی گروهی مرحله تست را با موفقیت انجام دهید.
  • پس از نصب dotNet Framework حتما نیاز به ریستارت می باشد. البته در SCCM پیش از ریستارت به کاربر در زمان های مقرر شده توسط شما پیغام می دهد.
  • رمز فایل updatical.ir می باشد.
دانلود