دانلود Windows ADK

ADK

یکی از موارد موردنیاز پیش از نصب ConfigMgr مجموعه Windows ADK می باشد که همیشه توصیه می شود از مایکروسافت دانلود گردد. اما مشاهده شده است برخی از دوستان در دانلود مشکل داشته اند لذا در این صفحه جهت دانلود قرار داده شده است.

از نسخه 1809 به بعد بخش WINPE از سایرین جدا شده است و دو بخش می بایستی جهت نصب پیش از ConfigMgr دانلود و نصب شوند.

رمز فایل ها updatical.ir می باشد.

ADK 2004
WINPE 2004