دانلود‌های تخصصی

جهت سهولت در ارائه نسخه های قابل اعتماد ویندوز و سایر راهکاری های تخصصی همچون ConfigMgr بخش دانلود ایجاد شده است. همچنین نرم افزارهای آماده جهت Import نمودن به کنسول ConfigMgr نیز در طول زمان ارائه می گردد. امید است مورد توجه شما عزیزان و همه متخصصان واقع گردد.

یکی از بخش‌های مهم در این زمینه، بسته‌های نرم افزاری ویژه SCCM می باشد که سعی می گردد نرم افزارهای کاربردی جهت Import نمودن به کنسول ConfigMgr آماده گردد و در اختیار شما عزیزان قرارگیرد.

در صورت نیاز به نسخه خاصی از ویندوز و یا نرم افزارهای مرتبط با مدیریت سیستم ها با ما در ارتباط باشید.